Intelligent Awareness System: Een Innovatieve Oplossing voor Watervervuiling Monitoring

Een Ontwerp van Shenzhen Yimu Technology Co., Ltd

Watervervuiling is een wereldwijd probleem dat een bedreiging vormt voor onze ecosystemen en de volksgezondheid. Het is essentieel om effectieve systemen te hebben die de waterkwaliteit kunnen bewaken en waarschuwen voor mogelijke vervuilingsbronnen. Het Intelligent Awareness System, ontworpen door Shenzhen Yimu Technology Co., Ltd, biedt een geavanceerde oplossing voor het monitoren van watervervuiling.

Het Intelligent Awareness System is ontworpen om realtime gegevens te verzamelen en te analyseren met behulp van geavanceerde sensortechnologie en cloudgebaseerde diensten. Het systeem maakt gebruik van multi-band microspectrale sensorchips en spectrale algoritmen, die een aanzienlijk voordeel bieden ten opzichte van traditionele sensoren. Deze sensorchips zijn een van de kleinste spectrale sensoren ter wereld die in massaproductie zijn gegaan.

Met behulp van het Intelligent Awareness System kunnen gebruikers gegevens filteren op basis van verschillende parameters, zoals tijd, geografische locatie en demografische gegevens. Het systeem biedt ook verschillende presentatievormen, zoals 2D- en 3D-grafieken, datatabellen en kunstmatige intelligentie-gestuurde berekeningsmodellen. Dit maakt de presentatie van de gegevens duidelijker, levendiger en efficiënter.

Een van de unieke kenmerken van het Intelligent Awareness System is de mogelijkheid om real-time waarschuwingen te genereren wanneer de gemeten waterkwaliteitskenmerken de geldende richtlijnen overschrijden. In geval van plotselinge watervervuiling kan het systeem nauwkeurig de vervuilingsbronnen, -omvang en -tijd detecteren en onmiddellijk een alarmmelding verzenden. Dit helpt om de schade en andere nadelige gevolgen van vervuilingsincidenten te minimaliseren.

Het Intelligent Awareness System biedt ook een intuïtieve gebruikersinterface met functies zoals virtual reality in 2D en 3D, augmented reality en een precisie-modus. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk om op een eenvoudige en intuïtieve manier visueel aantrekkelijke geometrische patronen te creëren, zonder dat ze speciale ontwerpkennis of technische vaardigheden nodig hebben.

Het ontwerpteam van Shenzhen Yimu Technology Co., Ltd heeft intensief onderzoek gedaan om het Intelligent Awareness System te ontwikkelen. Ze hebben samengewerkt met experts op het gebied van watervervuiling en hebben gebruik gemaakt van geavanceerde software- en hardwaretechnologieën om realtime gegevens op afstand te kunnen verkrijgen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de kosten en fouten die gepaard gaan met het handmatig verzamelen en analyseren van watermonsters.

Het Intelligent Awareness System is ontworpen en geproduceerd in China. Het project begon in maart 2019 en werd voltooid in mei 2021. Het systeem is tentoongesteld en heeft erkenning gekregen voor zijn innovatieve ontwerp. In 2023 werd het bekroond met de Silver A' Design Award in de categorie Informatietechnologieën Design.

Het Intelligent Awareness System van Shenzhen Yimu Technology Co., Ltd biedt een geavanceerde oplossing voor het monitoren van watervervuiling. Met zijn geavanceerde sensortechnologie, cloudgebaseerde diensten en intuïtieve gebruikersinterface stelt het systeem gebruikers in staat om realtime gegevens te verzamelen, analyseren en presenteren op een manier die duidelijk, levendig en efficiënt is. Dit draagt bij aan het behoud van de waterkwaliteit en het minimaliseren van de negatieve gevolgen van watervervuiling.


Projectdetails en Credits

Projectontwerpers: Yimu Technology Shenzhen Yimu Technology Co., Ltd
Afbeeldingscredits: Yimu Technology Shenzhen Yimu Technology Co., Ltd
Projectteamleden: Zhiqiang Li Tianyi Chen Fei Zhou Xiaozhu Yu Tingran Li
Projectnaam: Intelligent Awareness System
Projectklant: Yimu Technology Shenzhen Yimu Technology Co., Ltd


Intelligent Awareness System IMG #2
Intelligent Awareness System IMG #3
Intelligent Awareness System IMG #4
Intelligent Awareness System IMG #5
Intelligent Awareness System IMG #5

Lees meer op Pracht Ontwerp