School Simulator: Een Autistische Peuterschool Trainingsapp

Ontworpen door Xinyue Liu, Huicong Hu en Shumeng Hou

Inleiding

School Simulator is een app die is ontworpen om ouders, leraren en therapeuten te ondersteunen bij het geven van peuterschooltraining aan kinderen met een autismespectrumstoornis. De app bestaat voornamelijk uit twee onderdelen: peuterschooltraining en gemeenschapscommunicatie. Autistische kinderen kunnen getraind worden in vier categorieën: zelfzorg, instructiebegrip, interpersoonlijke interactie en een dag op school. Deze trainingen worden verwacht hen te helpen bij hun toekomstige integratie in inclusieve klassen.

Ontwerp Unieke Eigenschappen

School Simulator onderscheidt zich doordat het ouders, leraren en therapeuten in staat stelt om peuterschooltraining te geven aan kinderen met een autismespectrumstoornis. De app biedt trainingen in verschillende categorieën, waardoor er rekening kan worden gehouden met de diverse behoeften van deze kinderen. Daarnaast bevat de app ingebouwde algoritmes voor spraakherkenning en gezichtsuitdrukkingherkenning, waardoor snelle en nauwkeurige feedback mogelijk is op de reacties van de kinderen.

Technologie en Specificaties

Het ontwerp van School Simulator is gerealiseerd met behulp van deskresearch, veldstudies en focusgroepinterviews. Voor de interfaces en interactieontwerpen zijn tools zoals Figma, Adobe Photoshop en Illustrator gebruikt. De app is specifiek ontworpen voor het iOS-systeem.

Gebruik en Interactie

Wanneer de app wordt gelanceerd, kunnen gebruikers vrijelijk kiezen uit verschillende trainingslessen voor hun kinderen of communiceren met anderen. In elke trainingsles worden kinderen aangemoedigd om keuzes te maken, te praten met cartoonpersonages en specifieke gezichtsuitdrukkingen te tonen op basis van de context of aanwijzingen. De ingebouwde algoritmes voor spraakherkenning en gezichtsuitdrukkingherkenning bieden snelle en nauwkeurige feedback op hun reacties. Als er een foutieve reactie wordt gedetecteerd, wordt het betreffende trainingsgedeelte automatisch opgenomen en wordt het kind aangemoedigd om het opnieuw te doen totdat het correct is. Daarnaast kunnen gebruikers op elk moment de trainingsgeschiedenis bekijken, inclusief nauwkeurigheidsgegevens, en aantekeningen maken.

Onderzoek en Uitdagingen

Het ontwerpproces van School Simulator omvatte verschillende uitdagingen. Ten eerste moesten de diverse trainingsbehoeften van de doelgroep geïntegreerd worden in het ontwerp. Dit resulteerde in verschillende trainingslessen die aansluiten bij de specifieke behoeften van elk kind. Ten tweede moesten de lessen beknopt, interessant en interactief zijn, gezien het beperkte concentratievermogen van jonge kinderen. Dit vereiste een zorgvuldige afweging tussen inhoud en interactieve oefeningen om de effectiviteit van de training te vergroten.

Conclusie

School Simulator is een app die ouders, leraren en therapeuten ondersteunt bij het geven van peuterschooltraining aan kinderen met een autismespectrumstoornis. Het biedt trainingen in verschillende categorieën en stelt gebruikers in staat om ervaringen te delen en te communiceren. Met zijn unieke eigenschappen en gebruiksvriendelijke interface draagt School Simulator bij aan de toekomstige integratie van autistische kinderen in inclusieve klassen.

Belangrijke Opmerkingen

School Simulator heeft de Bronze A' Design Award gewonnen in de categorie Onderwijs, Lesmateriaal en Trainingsinhoud Ontwerp in 2022. Deze prestigieuze prijs erkent het creatieve en ingenieuze ontwerp van de app, dat bijdraagt aan verbeteringen in de kwaliteit van leven.


Projectdetails en Credits

Projectontwerpers: Harbin Institute of Technology, Shenzhen
Afbeeldingscredits: Harbin Institute of Technology, Shenzhen
Projectteamleden: Student: Xinyue Liu Faculties: Huicong Hu Shumeng Hou
Projectnaam: School Simulator
Projectklant: Harbin Institute of Technology, Shenzhen


School Simulator IMG #2
School Simulator IMG #3
School Simulator IMG #4
School Simulator IMG #5
School Simulator IMG #5

Lees meer op Pracht Ontwerp